Analiza Rețelelor Sociale (ARS) – Manual online

Manualul prezintă aspecte introductive asupra studiului relațiilor sociale, precum și exemple din științe sociale și alte domenii (în special științele mediului).